Clamp inox 304

Clamp inox 304 Fi27 tại Đà Nẵng

Clamp inox 304 Fi34 tại Đà Nẵng

Clamp inox 304 Fi42 tại Đà Nẵng

....

Cấu tạo: cùm kẹp ống, ống ferrule, gioăng silicon EPDM
Nhiệt độ max: 280ºC
Áp lực max: 15 kg/cm2.

Liên Hệ: 0931097080-mr: Bằng 

Email: phugialocdn@gmail.com

 

Liên hệ

Clamp inox 304 Fi27 tại Đà Nẵng

Clamp inox 304 Fi34 tại Đà Nẵng

Clamp inox 304 Fi42 tại Đà Nẵng

....

Cấu tạo: cùm kẹp ống, ống ferrule, gioăng silicon EPDM
Nhiệt độ max: 280ºC
Áp lực max: 15 kg/cm2.

Liên Hệ: 0931097080-mr: Bằng 

Email: phugialocdn@gmail.com