Sơn Sumo

Sơn SUMO là một loại sơn Alkyd tổng hợp đa dụng dùng để bảo vệ và trang trí trên các bề mặt vật liệu bằng kim loại , gỗ , sử dụng ngoài trời lẫn trong nhà . Màng sơn bền chắc , dộ bóng cao , màu sắc tươi đẹp . Chất lượng đảm bảo đồng nhất , sử dụng dễ dàng

Liên hệ

Sơn SUMO là một loại sơn Alkyd tổng hợp đa dụng dùng để bảo vệ và trang trí trên các bề mặt vật liệu bằng kim loại , gỗ , sử dụng ngoài trời lẫn trong nhà . Màng sơn bền chắc , dộ bóng cao , màu sắc tươi đẹp . Chất lượng đảm bảo đồng nhất , sử dụng dễ dàng