Sơn Expo

Sơn Expo với bao bì mới luôn cam kết đảm bảo đúng chất lượng và giá thành sản phẩm không đổi so với bao bì cũ.

Với dòng sản phẩm đa dạng, chất lượng ổn định, với giá thành hợp lý, mạng lưới phân phối rộng rãi sơn EXPO là giải pháp phù hợp cho mọi công trình, đặc biệt trong điều kiện kinh tế hiện nay.

Liên hệ

Sơn Expo với bao bì mới luôn cam kết đảm bảo đúng chất lượng và giá thành sản phẩm không đổi so với bao bì cũ.

Với dòng sản phẩm đa dạng, chất lượng ổn định, với giá thành hợp lý, mạng lưới phân phối rộng rãi sơn EXPO là giải pháp phù hợp cho mọi công trình, đặc biệt trong điều kiện kinh tế hiện nay.