Rulo lăn sơn

Là con lăn chuyên dụng để thi công lăn sơn epoxy, sơn gốc dầu, với đặc điểm không bị rụng lông khi lăn,không tạo thành vệt, tạo lên đường lăn đều và đẹp

Liên hệ

Là con lăn chuyên dụng để thi công lăn sơn epoxy, sơn gốc dầu, với đặc điểm không bị rụng lông khi lăn,không tạo thành vệt, tạo lên đường lăn đều và đẹp