silicon dạng xốp chiệu nhiệt

Qui cách:Khổ rộng 1000mm(1m)-1200mm(2m)
        Độ dày từ 0.5mm-100mm
        Chiều dài:1000mm(1m)-10.000mm(10m)
Xuất xứ:Nhật-Malaysia-Taiwan
Liên hệ
Qui cách:Khổ rộng 1000mm(1m)-1200mm(2m)
        Độ dày từ 0.5mm-100mm
        Chiều dài:1000mm(1m)-10.000mm(10m)
Xuất xứ:Nhật-Malaysia-Taiwan