Sên nhãn hiệu TSUBAKI

Qui cách: xích  đơn , xích  đôi từ:
               RS35-1-RS35-2
               RS40-1-RS40-2
               RS50-1,RS50-2
               RS60-1,RS60-2
               RS80-1,RS80-2
               RS100-1,RS100-2
               RS120-1,RS120-2
               RS140-1,RS140-2
               RS160-1,RS160-2
               RS180-1
Nhãn hiệu:TSUBAKI
Xuất xứ:Nhật
Liên hệ
Qui cách: xích  đơn , xích  đôi từ:
               RS35-1-RS35-2
               RS40-1-RS40-2
               RS50-1,RS50-2
               RS60-1,RS60-2
               RS80-1,RS80-2
               RS100-1,RS100-2
               RS120-1,RS120-2
               RS140-1,RS140-2
               RS160-1,RS160-2
               RS180-1
Nhãn hiệu:TSUBAKI
Xuất xứ:Nhật