Que hàn KOBE RB-26

Que Hàn RB-26 là một loại Que Hàn được bọc điện cực có thành phần Titan cao, thích hợp cho các loại thép có độ căng mỏng cao ở mọi môi trường kể cả Hàn Đứng hướng xuống.
Que Hàn RB-26 phù hợp cho các kết cấu sắt thông thường, các đầu máy, toa xe, tàu thủy, kết cấu dân dụng, nhà xưởnúng 

Chung tôi phân phối và bán tất cả các mã que hàn KOBE tại đà nẵng ..

Liên Hệ: 0931097080-0905348535 -mr: Bằng 

Email: phugialocdn@gmail.com

Liên hệ

Que Hàn RB-26 là một loại Que Hàn được bọc điện cực có thành phần Titan cao, thích hợp cho các loại thép có độ căng mỏng cao ở mọi môi trường kể cả Hàn Đứng hướng xuống.
Que Hàn RB-26 phù hợp cho các kết cấu sắt thông thường, các đầu máy, toa xe, tàu thủy, kết cấu dân dụng, nhà xưởnúng 

Chung tôi phân phối và bán tất cả các mã que hàn KOBE tại đà nẵng ..

Liên Hệ: 0931097080-0905348535 -mr: Bằng 

Email: phugialocdn@gmail.com