Dây curoa hiệu GATES

Qui cách:Dây trơn A-B-C
              Size:Từ A15-C300
              Dây curoa răng :3VX
Xuất xứ :AMERICAN (MỸ
Liên hệ
Qui cách:Dây trơn A-B-C
              Size:Từ A15-C300
              Dây curoa răng :3VX
Xuất xứ :AMERICAN (MỸ