Cao su tấm

Qui cách: Từ 1mm-100mm
Chiều rộng:1000mm hoặc 1200mm
Chiều dài:2000mm hoặc 2400mm
Chiều dài loại mỏng dạng cuộn (Bán theo mét)
Xuất xứ:Việt Nam - Nhật 
Liên hệ
Qui cách: Từ 1mm-100mm
Chiều rộng:1000mm hoặc 1200mm
Chiều dài:2000mm hoặc 2400mm
Chiều dài loại mỏng dạng cuộn (Bán theo mét)
Xuất xứ:Việt Nam - Nhật