Bánh xe PU cố định Fi100 Đà Nẵng

Qui cách:Từ phi 50mm-400mm
Loại bánh PU niềng trong bằng gang.lớp ngoài là PU cứng 
Loại bánh xe PU niềng nhựa
Loại có khóa(gọi bánh xoay)& loại không khóa(bánh chết)
Xuất xứ :Taiwan-Malaysiaú 
Phú Gia Lộc cung cấp tất cả các quy cánh bánh xe PU tại Đà Nẵng
Mua bánh xe PU tại Đà Nẵng 
Liên Hệ: 0931097080-0905348535

Email: phugialocdn@gmail.com

Liên hệ
Qui cách:Từ phi 50mm-400mm
Loại bánh PU niềng trong bằng gang.lớp ngoài là PU cứng 
Loại bánh xe PU niềng nhựa
Loại có khóa(gọi bánh xoay)& loại không khóa(bánh chết)
Xuất xứ :Taiwan-Malaysiaú 
Phú Gia Lộc cung cấp tất cả các quy cánh bánh xe PU tại Đà Nẵng
Mua bánh xe PU tại Đà Nẵng 
Liên Hệ: 0931097080-0905348535

Email: phugialocdn@gmail.com