Vòng bi bạc đạn nhãn hiệu STIEBER

Nhãn hiệu:STIEBER
Qui cách :Bạc đạn một chiều
Xuất xứ:GERMAN(ĐỨC)
Liên hệ
Nhãn hiệu:STIEBER
Qui cách :Bạc đạn một chiều
Xuất xứ:GERMAN(ĐỨC)