Oring (sin) cao su

Qui cách:đường kính từ 20mm đến 500mm
              Cộng sin từ phi 1mm-50mm
              Có cung cấp sin cao su bán theo đơn vị tính mét
Chất liệu nhận đặt hàng :Sin Silicon.teplon
Tồn kho có sẵn loại hàng chịu nhiệt cao và chịu nhiệt bình thường
Xuất xứ :Nhật-taiwan,việt nam
Liên hệ
Qui cách:đường kính từ 20mm đến 500mm
              Cộng sin từ phi 1mm-50mm
              Có cung cấp sin cao su bán theo đơn vị tính mét
Chất liệu nhận đặt hàng :Sin Silicon.teplon
Tồn kho có sẵn loại hàng chịu nhiệt cao và chịu nhiệt bình thường
Xuất xứ :Nhật-taiwan,việt nam