Dây curoa thương hiệu OPTIBELT

Qui cách:Dây trơn A-B-C
               Size:Từ A15-C300
               Dây curoa răng
Xuất xứ: GERMAN(ĐỨC)
Liên hệ
Qui cách:Dây trơn A-B-C
               Size:Từ A15-C300
               Dây curoa răng
Xuất xứ: GERMAN(ĐỨC)